Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

"Πόσο περιορίζεται η σκέψη μας από ό,τι θεωρούμε δεδομένο".

Αν η ευαισθησία σας αντέχει διαβάστε το σχόλιο και μετά δείτε τα video http://youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc

για να καταλάβετε


"Πόσο περιορίζεται η σκέψη μας από ό,τι θεωρούμε δεδομένο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: