Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Η Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού περιλαμβάνει 3327 λήμματα που χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: τοπωνύμια, πρόσωπα, γεγονότα, ζητήματα κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτικής ζωής. Περιλαμβάνει χάρτες, φωτογραφίες, σχέδια και αναπαραστάσεις γεγονότων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: