Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

1998 - 2008 http://www.cdsee.org/
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μια από τις εκδόσεις του Κέντρου σε pdf .

http://www.lustration.net/

http://www.lustration.net/lustration_documentation.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: