Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Δίκτυο Σχολικής καινοτομίας

Εκπαιδευτικές καινοτομίες: Θεωρία, Σχέδια και Εφαρμογές

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, σε ένα σχολείο που εισάγει καινοτομίες (αποσκοπώντας στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου), αναβαθμίζεται. Αυξάνονται επίσης οι απαιτήσεις για δημιουργικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Προκειμένου να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας φιλοξενεί σχέδια δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: