Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Η πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η σελίδα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει την επίσημη εφημερίδα, τις Συνθήκες, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις προπαρασκευαστικές πράξεις - σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: