Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ INTERNET

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ INTERNET υπάρχει εδώ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ έχει συγκεντρώσει Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε., Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκυκλίους και Χρήσιμους Δικτυακούς Τόπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: