Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

Τμήμα: Ιστορία - Βικιεπιστήμιο


Το Τμήμα Ιστορίας του Βικιεπιστημίου είναι η διαδικτυακή κοινότητα εκμάθησης και εκπαίδευσης της επιστήμης της Ιστορίας. Το τμήμα είναι προς το παρόν υπό κατασκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: