Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Περιγράμματα επαγγελμάτων

Πληροφόρηση για 1.450 επαγγέλματα περιλαμβάνει ο Οδηγός Επαγγελμάτων που αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr στα «Περιγράμματα Επαγγελμάτων». Στον οδηγό αναλύονται η φύση και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων, οι απαιτούμενες σπουδές ή κατάρτιση, τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν κατά κανόνα στο αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον, όπως και κάθε είδους πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες στην επιλογή επαγγέλματος.


πηγή: http://www.didefth.gr/menu7/view12.php?i=2511&t=0&p=0

Δεν υπάρχουν σχόλια: