Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Εξοπλισμένα με Η/Υ το 100% των σχολείων

Έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, για τις νέες τεχνολογίες στα ελληνικά σχολεία.

Το σύνολο (100%) των σχολείων της χώρας είναι πλέον εξοπλισμένo με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και 16 μαθητές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε κάθε Η/Υ, ενώ σαφώς βελτιωμένη είναι η αναλογία στις αγροτικές περιοχές (επτά μαθητές). Σε ποσοστό 69% οι σχολικές μονάδες συνδέονται ευρυζωνικά στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και περισσότερα από 5.000 εκπαιδευτικά ιστολογία (blogs) έχουν δημιουργηθεί μέσα από το ΠΣΔ από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ανησυχίες εκφράζουν οι γονείς για τη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου από τα παιδιά τους, ενώ η διανομή του Μαθητικού Φορητού Υπολογιστή σε 120.000 μαθητές θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της σύγχρονης «Ψηφιακής Τάξης».

Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας, Δημόσιων και Ιδιωτικών (9.642 σχολικές μονάδες), στο πλαίσιο μελέτης για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου δράσης «i2010».

Ο μέσος όρος Η/Υ ανά σχολείο ανέρχεται σε 13,2. Πρόκειται κυρίως για σταθερούς υπολογιστές, ενώ συναντάται ένας εξυπηρετητής δικτύου (server) ανά σχολείο. Υψηλότερος πληθυσμός ηλεκτρονικών υπολογιστών συναντάται στα σχολεία της Αττικής (κυρίως, λόγω Αθήνας) και της Βόρειας Ελλάδας (κυρίως, λόγω Θεσσαλονίκης), στα Λύκεια, καθώς και στα σχολείαμ στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 200 μαθητές. Η σύγκριση με τις μετρήσεις των προηγούμενων ετών αναδεικνύει ότι ο μέσος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία της χώρας αυξάνεται ελαφρά με σταθερό ρυθμό 4% κατά έτος.

Σε κάθε υπολογιστή ενός σχολείου με σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 16 μαθητές, ενώ ο αριθμός αυτός διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα (22 στο Δημοτικό, 15 στο Γυμνάσιο, 11 στο Λύκειο). Από άποψη διαχρονικής εξέλιξης της αναλογίας, σταθερή βελτίωση εμφανίζεται στα Δημοτικά σχολεία, ενώ στασιμότητα παρατηρείται σε Γυμνάσια και Λύκεια. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, παρατηρείται ότι κατά μέσο όρο στις αγροτικές περιοχές (6,8 μαθητές ανά Η/Υ) διατίθενται σχεδόν διπλάσιοι υπολογιστές απ' ό,τι στα αστικά (12 μαθητές ανά Η/Υ) ) και ημιαστικά κέντρα.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο (Intranet) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διασυνδέει σήμερα 14.319 σχολικές μονάδες, που συμπεριλαμβάνουν το 100% Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων και το 78% των Νηπιαγωγείων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΠΣΔ (Σεπτέμβριος 2009), τo σύνολο των σχολείων που διαθέτουν Η/Υ, είναι πια συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο (100%), με τη σύνδεση ευρείας ζώνης να έχει υποκαταστήσει σημαντικά την ISDN, καθώς είναι πλέον εγκατεστημένη στο 69% των σχολικών μονάδων. Από τη μέτρηση εξαιρούνται τα νηπιαγωγεία, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα σε ποσοστό 77,6%, και 6% αυτών έχουν ευρυζωνική σύνδεση.

Προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΠΣΔ (π.χ email) παρέχεται, επίσης πιλοτικά, σε 25.000 περίπου μαθητές Γυμνασίου μέσω της Μαθητικής Πύλης (http://students.sch.gr). Η συγκεκριμένη πύλη αποτελεί μία ξεχωριστή περιοχή, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές, με σκοπό την ενθάρρυνσή τους στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έχει φιλική δομή και εμφάνιση, είναι προσβάσιμη από ΑμΕΑ και οι μαθητές μπορούν να βρίσκουν σ' αυτή εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων εκπαιδευτικών για τους Η/Υ, η χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές αφορά κυρίως γνωριμία με τους υπολογιστές (75%), προετοιμασία εργασιών (63%) και παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα (25%). Πολύ χαμηλή παραμένει η χρήση του ΠΣΔ από τους μαθητές για συνεργασία με άλλα σχολεία και επικοινωνία με άλλους μαθητές / εκπαιδευτικούς.

Σημαντική είναι η αποδοχή της υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Ιστολογίων (http://blogs.sch.gr ) που προσφέρει το ΠΣΔ σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου, καθώς από τον Απρίλιο του 2008, οπότε ξεκίνησε η υπηρεσία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 5.000 ιστολόγια (blogs), τα οποία διαβάζονται από περισσότερους από 95.000 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα.

Σε δύο στα δέκα σχολεία οι αρμόδιοι καθηγητές δηλώνουν πως έχει πέσει στην αντίληψή τους να έχει επιχειρηθεί η επίσκεψη των μαθητών σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο (30% στα δημοτικά, 27% στα γυμνάσια και 43% στα λύκεια).

ΠΗΓΗ: www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας


Δεν υπάρχουν σχόλια: