Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

8 - 12 1980 Δολοφονείται ο Τζον Λένον