Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Ελληνική νομοθεσία

Δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας (νόμοι, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις, όπως δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους σε μορφή doc.

Δεν υπάρχουν σχόλια: