Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Περισσότερες γλώσσες και «προφορικό ίντερνετ» είναι το μέλλον

Περισσότερες γλωσσες πρέπει να υποστηρίξει το ίντερνετ αν θέλει να διευρυνθεί στο δεύτερο δισεκατομμύριο χρηστών σύμφωνα με τους ομιλητές στο Φόρουμ Διαδικτυακής Διακυβέρνησης που πραγματοποιείται στην Ινδία. Επιπλέον πρέπει να δοθεί έμφαση στο προφορικό ίντερνετ που αποτελεί την κυριαρχη τάση που θα οδηγήσει στο μέλλον.

Περισσότερες γλώσσες

Οι ομιλητές θεωρούν ότι το ίντερνετ πρέπει να υποστηρίξει περισσότερες γλώσσες ως προς το περιεχόμενο, το hardware, το software και τα διεθνή url έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους χρήστες, που δεν γνωρίζουν αγγλικά, να συνδεθούν.

Πέρα από το τοπικό περιεχόμενο και το λογισμικό πρέπει και οι μηχανές αναζήτησης να αρχίσουν να υποστηρίζουν αναζήτηση σε διαφορετικές γλώσσες καθώς οι μηχανές αναζήτησης είναι συνήθως η «πόρτα εισόδου» των χρηστών στον κόσμο του διαδικτύου.

Ωστόσο ορισμένοι συμμετέχοντες στο συνέδριο αμφέβαλλαν αν και κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για πρόσβαση στο διαδίκτυο ανθρώπων που δεν γνωρίζουν αγγλικά και κατά πόσο θα υπάρξει ενδιαφέρον για περιεχόμενο σε τοπικές γλώσσες.

Για παράδειγμα στην Ινδία οι χρήστες διαθέτουν αγγλική εκπαίδευση με αποτέλεσμα να κάνουν ευρεία χρήση των αγγλικών site. Όμως για να αγγίξει το διαδίκτυο μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων πρέπει η τεχνολογία να απλοποιηθεί και να υπάρξει περιεχόμενο στις τοπικές διαλέκτους.

«Προφορικό ίντερνετ»

Έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στο προφορικό ίντερνετ, δηλαδή στο ίντερνετ όπου οι άνθρωποι θα μιλάνε και τα μηχανήματα θα μετατρέπουν το λόγο σε γραπτό κείμενο καθώς αυτό είναι το μέλλον του διαδικτύου.

Σίμος Κοσμετάτος
ΠΗΓΗ: e-go.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: