Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου στα σχολεία

Στο φετινό Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Ασφαλούς Διαδικτύου που θα λάβει χώρα στις 22 και 23 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως θεματικό άξονα την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου στην εκπαίδευση.

Για αυτό το λόγο κάθε Εθνικό Κέντρο Saferinternet έχει κληθεί να συλλέξει πληροφορίες μέσα από τον χώρο της εκπαίδευσης και να απαντήσει σε 'εθνικό' ερωτηματολόγιο.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (ο εκπρόσωπος του Saferinternet στην Ελλάδα) έχει δημιουργήσει το εθνικό ερωτηματολόγιο στην παρακάτω διεύθυνση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: