Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

23/04/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης) τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ από τον Φεβρουάριο του 2010, στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης του προηγούμενου σχετικού έργου του Γ' ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008,
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ξεκινώντας από το Σαββατοκύριακο:
9-10 Μαΐου 2015
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης του κλάδου του, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει (κατά περίπτωση, ανάλογα με τον κλάδο), την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα), από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία/Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α', Β', Γ' για ΠΕ70 κ.α.).
Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας της περιόδου πιστοποίησης, των διαθέσιμων προγραμμάτων και του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS, την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν εγκρίθηκε η διεξαγωγή του (οριστικοποιήθηκε) ή όχι.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ διατίθενται ΕΔΩ.
Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος/ λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται ΕΔΩ.
ΠΗΓΗ: http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/90-latestnews/2011-05-05-14-01-57/486-23-04-2015

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

07/04/2015 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Σε συνέχεια της από 07/11/2014 σχετικής ανακοίνωσης γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:
  • 3ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2012)
  • 4ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Ιούνιος – Ιούλιος 2013),
  • 2ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012) και
  • 3ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013)
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι πρωτότυπες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης πρόκειται να αποσταλούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τελικό δικαιούχο της Πράξης, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των δικαιούχων εκπαιδευτικών. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.
Παράλληλα, για διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών, διατίθενται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, «ψηφιοποιημένα αντίγραφα» των πρωτοτύπων Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (Επιλογή: «Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Α' (ή Β’) Επιπέδου Τ.Π.Ε.» -> «Εκτύπωση «ψηφιοποιημένου αντιγράφου» πρωτότυπης Βεβαίωσης Πιστοποίησης»), για χρήση σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία.
ΠΗΓΗ: http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/89-latestnews/2011-05-05-14-01-30/484-07-04-2015

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Α’ φάση υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της 6ης επιμορφωτικής περιόδου ανακοινώθηκαν και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να ενημερωθούν σχετικά, με χρήση των κωδικών τους, επιλέγοντας «Προβολή Αίτησης Επιμόρφωσης» από το περιβάλλον του Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΔ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ – MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Ταυτόχρονα, ξεκινά η Β’ φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων (έως και την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2014) από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτεΕΔΩ.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στη Β’ φάση, θα βρείτε ΕΔΩ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία Help Desk της Πράξης, λόγω του όγκου των αιτημάτων που υποδέχεται, εκτιμάται ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με την υποβολή αίτησης επιμόρφωσης, τα οποία θα ληφθούν έως και την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2014 10π.μ..
Μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης αιτήσεων επιμόρφωσης, με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν τα ΚΣΕ σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων που έχουν υποβάλει και τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των μαθημάτων (εγγραφές επιμορφούμενων κλπ.), καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη συμμετοχή  τους.
ΠΗΓΗ: http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/87-latestnews/latestnews/478-04-12-2014

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2014, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 6η επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2014 - Μάιος 2015) και
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο ΤΠΕ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (6η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:
  • 26 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2014 στις 14.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης)
  • ΠΗΓΗ:http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ja-social-for-joomla-2-5-x/87-latestnews/latestnews/476-26-11-2014 

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α’ και Β' Επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:
·         3ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2012)
·         4ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Ιούνιος – Ιούλιος 2013),
·         2ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012) και
·         3ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013)
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου,
καλούνται οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και εάν χρειάζεται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους που είναι καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου.
Η Βεβαίωση Πιστοποίησης κάθε εκπαιδευτικού θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει η θέση υπηρεσίας του, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης.
Συγκεκριμένα θα πρέπει οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014:
·         να επισκεφθούν το Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis
να ελέγξουν, να συμπληρώσουν (εάν λείπουν) και να επικαιροποιήσουν (εάν έχουν αλλάξει), προσωπικά τους στοιχεία πχ διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κ.α. ή στοιχεία σχετικά με την εργασία τους πχ οργανική θέση, θέση υπηρεσίας (στην παραπάνω διεύθυνση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει: «Διαχείριση στοιχείων χρήστη» => «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων» και «Τροποποίηση στοιχείων ειδικότητας» και πρέπει να πατήσει το κουμπί «Καταχώρηση», προκειμένου να καταχωριστούν στο σύστημα τα νέα στοιχεία).
Για την είσοδό των εκπαιδευτικών στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που ήδη έχουν στη διάθεσή τους από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ ή/και από την συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών, είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος η λειτουργία «Ανάκτηση Κωδικών».
Για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την παραπάνω διαδικασία, λειτουργεί το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής ερωτήματος που είναι διαθέσιμο στον κόμβο του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr επιλέξτε: «Help Desk»).
Σχετικά με τη παραλαβή των Βεβαιώσεων, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον Κόμβο Πληροφόρησης της Πράξης: http://b-epipedo2.cti.gr μόλις οι βεβαιώσεις είναι διαθέσιμες.

 ΠΗΓΗ:http://b-epipedo2.cti.gr/

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου και δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν το Δεκέμβριο 2011, διερευνάται η δυνατότητα υλοποίησης μικρού αριθμού επιπλέον προγραμμάτων πιστοποίησης μέσα στο Φεβρουάριο.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες σε παλαιότερο ενημερωτικό σημείωμα εδώ.

Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) και να οργανωθούν τα προγράμματα αυτά, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: «Συμπληρωματική εξέταση πιστοποίησης Β' επιπέδου»), με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν στη διάθεσή τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012.

Στη συνέχεια, με νεώτερη ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα που θα οργανωθούν και θα διατεθούν, ανάλογα με την παραπάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι διαθέσιμη μέσω της Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr (Υποστηρικτικές δομές -> Help Desk).

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

Αρση ανωνυµίας των bloggers

Στην άρση της ανωνυµίας των bloggers αλλά και όσων στέλνουν αξιόποινα µηνύµατα µέσω κινητών τηλεφώνων οδηγεί και η νέα – τρίτη κατά σειρά – γνωµοδότηση που φέρει τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ:http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4633550

Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

06/05/2011 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 14/4/2011, γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι από σήμερα 6/5/2011, μπορούν με χρήση των κωδικών τους να βλέπουν τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
(Επιλογή: «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης» -> «Νέα Αίτηση»)
Τα προγράμματα πιστοποίησης θα ανακοινώνονται σταδιακά σύμφωνα με τη ζήτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και τη διαθεσιμότητα ανά περιοχή των Κέντρων Πιστοποίησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, τα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου υλοποιούνται, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β' επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.
Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2011 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β' επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 6930750) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου (δείτε εδώ).
Υπενθυμίζουμε ότι στον Οδηγό Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών που είναι διαθέσιμος εδώ, περιλαμβάνεται υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης. Για τυχόν απορίες σχετικά με τη διάθεση κωδικών κλπ. οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στην Υπηρεσία Help Desk B' Επιπέδου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στον παρόντα κόμβο:
(Επιλογή: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ» -> «HELPDESK» στο οριζόντιο μενού επιλογών στο πάνω μέρος της σελίδας)

Τρίτη 3 Μαΐου 2011

Βιβλίο ή λάπτοπ; Η απόλαυση της ανάγνωσης και τα σύγχρονα διλήµµατα


Του ΜΊΜΗ ΣΟΥΛΊΩΤΗ , dsouliot@gmail.com

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 3 Μαΐου 2011


Σαν να λέµε, Κιθαρίστας ή ντράµερ; Η απάντηση στο στηµένοδίληµµαθα ήταν «βιβλίο» εφ’ όσονπροτιµούµετο χταπόδι στα κάρβουνα και όχι στο φουρνάκι των µικροκυµάτων. Τα παίρνω µε τη σειρά: ο µηχανολόγος που συντόνισε το έργο ώστε η Κοζάνη να αποκτήσει τον θαυµαστό ιντερνετικό οικισµό της και να γίνει η πρώτη ελληνική ψηφιακή πόλη, βιάστηκε ωστόσο στην ακροτελεύτια – καιπιασάρικην, οµολογουµένως –ερώτηση του δηµοσιογράφου «Ενα laptop ή ένα βιβλίο σε κάθε µαθητή;», ν’απαντήσει ανενδοιάστως: « Οπωσδήποτε ένα laptop. Ας ξεκολλήσουµε λίγοαπό τιςπαραδοσιακές µας αγκυλώσεις. Θα προτιµούσαναστέλνω τονεπτάχρονο γιο µουστο σχολείο µε έναlaptop υπό µάλης, παράµε έναογκώδες σακίδιο επ’ώµου » (« ΤΑ ΝΕΑ», «20 ερωτήσεις», 3 Ιουλ. 2010). 

Ωστε «παραδοσιακή αγκύλωση» το βιβλίο; Οσο κι αν µας ταλαιπώρησε µε ανούσια έντυπα η σχολική εκπαίδευση, όσο κι αν δεν έχουµε εθιστεί να αντλούµε απόλαυση από το παραδοσιακό διάβασµα, µην πετούµε τις λέξεις σαν να φτύνουµε τσόφλια: δύσκολο να διαβαστεί ο Μπαλζάκ στο λάπτοπ· και ο Λεϊβνίτιος δυσκολότερα. Λησµόνησε ο καινοτόµος µηχανικός ότι η Κοζάνη έχει κηρυχθεί (1995) «Πόλη του Βιβλίου», στην οποία ιδρύθηκε και λειτουργείτο Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης – χάρη στοντότε δήµαρχοΠάρη Κουκουλόπουλο και βεβαίως χάρη στην πολύτιµη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της (153.0

00 τόµοι,380 χειρόγραφα,315 παλαιοί κώδικες, σπάνιες εκδόσεις όπως η Χάρτα του Ρήγα κ.ά.). Στα 1813, οι φιλογενείς Κοζανίτες είχαν χτίσει µικρή βιβλιοθήκη,τον «Οίκον βελτιώσεως», όπου συναντιούνταν «οι πεπαιδευµένοι ίνα µελετώσι,φιλολογώσι, διαλέγωνται» (από επιστολή του 1819). Σε µια τέτοια πόλη απάδει να πούµε πως τοβιβλίο συνιστά «παραδοσιακή αγκύλωση». Εχουµε τη µανία νακαταστρέφουµε τοπαλιό στο όνοµατου καινούργιου: αντί να χτίσουµε τις πολυκατοικίες παραδίπλα, όπως έκαµε όλη η Ευρώπη, ανατολική και δυτική, εµείς διά της αντιπαροχής γκρεµίσαµε τα διατηρητέα και δη αγαλλιώντες· και πάλι τώρα, για να εγκαθιδρύσουµε τα e-books θεωρούµε αναγκαίο να κατεδαφίσουµε το έντυπο βιβλίο. Μα καιπερί ποίων «παραδοσιακών αγκυλώσεων» πρόκειται, άλλωστε; Αν το σοβαρέψουµε,τότε οι πληροφορικάριοι είναι οι πλέον ιδεόληπτοιεπειδή ηΠληροφορική και ταλάπτοπ τηςείναι σήµερα τουσυρµού – και ηιδεοληψία που ερείδεται στον συρµό είναι λιγότερο συνειδητή και άρα πιο ανέλεγκτη από την παροχηµένη. Εδώ απαιτείται προσοχή: το αµέσως προσεχές εκπαιδευτικό ζαβλάκωµα θαεπέλθειόχι τόσο απότην έλλειψη του λάπτοπ όσο από την ακραίαυποτίµηση τουτεχνικού µέσου «χαρτί και µολίβι» που συνδυάζεται µε τη βλακέντια υπεραξίωση καιτον φετιχισµό του διαδραστικού πίνακα. 

Η ηλεκτρική κιθάρα δεν µπόρεσε βεβαίως να υποκαταστήσει την «παραδοσιακή» δακτυλόκρουστη για τον ίδιο λόγο που το λάπτοπδεν θα υποκαταστήσει ποτέτο χειροπιαστό βιβλίο. Βιβλίο και λάπτοπ µπορούν να συµπορεύονται ως παραπληρωµατικά και αλληλο-συναρτώµενα και οι ηβώντες λαπτοπίστες έχουν κάµποσα να µάθουναπό το«παραδοσιακό» βιβλίο, από τις τέχνες και τιςτεχνικέςτου (τοαρµόδιο υπουργείο ευνοεί τον φανατισµό υπέρ του λάπτοπ επειδή υποκαθιστώντας τα έντυπα θα µειώσει δραστικά το κόστος του σχολικού βι βλίου – και ως προς αυτό θα πράξει ορθά. Απλώς,πρέπει να βρεθούν στο µεσοβραχυπρόθεσµο µέλλον τρόποι και για την καλαίσθητη επιβίωση ορισµένων τουλάχιστον σχολικώνβιβλίων· η έντυπη παράδοση να µη λείψει). 

Το δίληµµα ωστόσο «βιβλίο ή λάπτοπ» δεν είναι πλαστό: οι σηµερινοί µαθητές καιφοιτητέςπροκρίνουν αναµφίβολα – και ευλόγως – το λάπτοπ (βήµα προόδου: οι αµέσως προγενέστεροι προτιµούσαν τα φωτοαντιγραφηµένα κλεψίτυπα εις βάρος των βιβλίων), επειδή εκτός από µοντέρνο είναι κυρίως µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων· οι έφηβοι πληροφορούνται, εσεµεσάρουν, ψαύουν και πλοηγούνται και ερωτοτροπούν στο αέναον ∆ιαδίκτυον – ζουν στον θαυµαστό ψηφιακό κόσµο τους. 

Εναντι του κατά πολλά χρηστικότερο υ λάπτοπ, τοβιβλίο αντιβάλλει τον παραδοσιακό τουµηχανισµό,τον σχεδιασµό, την εκτύπωση και τη δεσιά του· τηναίσθηση του αναλογικά µεταβλητούβάρους, το αναλλοίωτο µέγεθος των ατρέµιστων σελίδων και των στεριωµένων στοιχείων, τα διπλοπερασµένα χρώµατα, τις οσµές του χαρτιού, της µελάνης και του δέρµατος, την ανεξαρτησία από το ηλεκτρικό ρεύµα, την οµορφιά της τυπογραφικής τέχνης του και τελικά τη συναίσθηση της κληροδοσίας – κοντολογίς την επίγνωση µιας πεπερασµένης αιωνιότητας πουµορφοποιείται χάρη στην απτή υλικότητά του. Τα σύγχρονα λογισµικά έχουννα διδαχθούν απότον αστρολάβο των Αντικυθήρων. 

Μήτε, εξάλλου, το λάπτοπ βολεύεται υπόµάλης· θέλει κιαυτό το σακκίδιό του. 

Εχουµε τη µανία να καταστρέφουµε το παλιό στο όνοµα του καινούργιου: 
για να εγκαθιδρύσουµε τα e-books θεωρούµε αναγκαίο να κατεδαφίσουµε το έντυπο βιβλίο
ο Μίµης Σουλιώτης είναι ποιητής και διδάσκει Λογοτεχνία στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας
Πηγή: http://www.tanea.gr/default.asp

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011


Του Γιαννη Eλαφρου
Ενα σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις πατέντες των εταιρειών πραγματοποιείται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο εγκαθιστά Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Γίνεται έτσι ο πρώτος δημόσιος φορέας που περνάει στην καθολική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το ελεύθερο λογισμικό δημιουργείται από κοινότητες χρηστών που έχουν τη γνώση αλλά και τη δυνατότητα να προσθέτουν εφαρμογές σε ένα πρόγραμμα και δεν επιβαρύνεται από δικαιώματα χρήσης των εταιρειών.
«Κατ’ αρχάς, μας παρακίνησε το οικονομικό ζήτημα, καθώς οι σπουδές στο Μουσικό Τμήμα απαιτούν ιδιαίτερα ακριβή υποδομή. Υπάρχει έλλειμμα κονδυλίων. Με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν χρειάζεται να αγοράσουμε άδειες χρήσης, ενώ μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους ίδιους υπολογιστές, αφού οι απαιτήσεις του ελεύθερου λογισμικού σε όγκο δεδομένων στον υπολογιστή είναι πιο μικρές», μας είπε ο επίκουρος καθηγητής κ. Γιάννης Τουλής.
Υπολογίζεται ότι το Τμήμα θα επιτύχει εξοικονόμηση πόρων της τάξεως του 15% - 20% ετησίως από τη μείωση του κόστους αγοράς και συντήρησης των υπολογιστών. Επίσης, θα υπάρχει και όφελος για το περιβάλλον, καθώς θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3-4 χρόνια ο ωφέλιμος κύκλος ζωής των υπαρχόντων υπολογιστών. «Η επιλογή του ανοιχτού λογισμικού είναι αποτέλεσμα και της καλλιτεχνικής φύσης της σχολής, που στηρίζεται στη δημιουργία. Εχει και εκπαιδευτική διάσταση, ενώ αποτρέπει από την πειρατεία. Υποστηρίζουμε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού, μια συλλογικότητα που δεν γνωρίζει σύνορα», τονίζει ο κ. Τουλής.
Η μετάβαση του Τμήματος γίνεται βήμα βήμα, προσεκτικά. Στην πρώτη φάση, εγκαθίσταται στους υπολογιστές το ελεύθερο λογισμικό, παράλληλα με ήδη χρησιμοποιούμενο. Στη δεύτερη φάση θα εγκατασταθεί παντού το λειτουργικό σύστημα Linux. Στη διαδικασία μετάβασης θα βοηθήσει εθελοντικά και η ΜΚΟ Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Θεσσαλονίκης (GreekLug).
Το ελεύθερο λογισμικό εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κ. Νίκο Ρούσο, επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. «Οι χρήστες δεν υποχρεώνονται ξανά και ξανά στην αγορά του κλειστού λογισμικού, των αναβαθμίσεών του κ. λπ. Ειδικά στον δημόσιο τομέα δεν είναι παραλογισμός να αγοράζουν 20 φορές την ίδια άδεια λογισμικού 20 διαφορετικοί φορείς;». Η συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Microsoft, η οποία δέσμευε όλο το ελληνικό Δημόσιο να χρησιμοποιεί λογισμικό της συγκεκριμένης εταιρείας έληξε τον Φεβρουάριο του 2010 και δεν έχει ανανεωθεί. 
ΠΗΓΗ:


Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Social Media Οι νέοι τα προτιμούν από τα blogs


Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στα blogs και στρέφονται όλο και περισσότερο στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter και το Facebook.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του αμερικανικού Κέντρου Pew από το 2006 έως το 2009 το ποσοστό των νέων ηλικίας 12 – 17 ετών που διατηρούσαν ιστολόγια μειώθηκε κατά 50%.
Μέχρι πριν μερικά χρόνια, τα ιστολόγια ήταν η πλατφόρμα που προτιμούσαν όσοι ήθελαν να εκφραστούν online και να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Το 2004 το λεξικό Merriam Webster είχε ανακηρύξει τη λέξη «blog» ως λέξη της χρονιάς. Η μεγάλη έκρηξη των ιστολογίων έγινε το 2005 όταν καθημερινά χιλιάδες νέα blogs έκαναν την εμφάνισή τους στο Διαδίκτυο.
Ακόμα και σημερινοί κολοσσοί της ενημέρωσης όπως το Huffington Post που πριν λίγες εβδομάδες εξαγοράστηκε από την America Online αντί του αστρονομικού ποσού των 315 εκατ. δολαρίων ξεκίνησαν σαν ιστολόγια.
Τα ιστολόγια κατείχαν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των χρηστών του διαδικτύου ως μέσο προσωπικής έκφρασης μέχρι την εμφάνιση του Facebook που έδινε τη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης και την εμφάνιση του Twitter που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν μηνύματα μεγέθους μέχρι 140 χαρακτήρων.
Μετά την εμφάνιση αυτών των δύο ιστοσελίδων οι χρήστες του Διαδικτύου δεν είχαν πλέον ανάγκη τα ιστολόγια για να δημοσιοποιούν τις απόψεις τους. Αντ’ αυτού στράφηκαν σε αυτά τα δύο sites για να εκφράσουν τις απόψεις τους, να παραπέμψουν σε ένα δημοσίευμα ή μια άλλη ιστοσελίδα που είχε κινήσει το ενδιαφέρον τους ή τους είχε εξοργίσει ή να ανεβάσουν ένα βίντεο που τους είχε αρέσει.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία η τεχνολογία «τρέχει». Αυτά που μέχρι χθες ήταν αιχμή, σήμερα μοιάζουν λίγο ξεπερασμένα. Η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας που προσφέρουν αυτά τα δύο sites τα κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους.
Βέβαια μπορεί οι νέοι να στρέφονται προς τα social media αλλά οι μεγαλύτεροι παραμένουν πιστοί στα ιστολόγια και μάλιστα σύμφωνα με την ίδια έρευνα το ποσοστό των χρηστών ηλικίας 34 – 45 που διατηρούν ιστολόγια αυξήθηκε από το 2008 έως το 2010 κατά 16%.


Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

25/01/2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου και δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν το Δεκέμβριο 2010, διερευνάται η δυνατότητα υλοποίησης μικρού αριθμού επιπλέον προγραμμάτων πιστοποίησης στο τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες σε παλαιότερο ενημερωτικό σημείωμα εδώ.
Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) και να οργανωθούν τα προγράμματα αυτά, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: «Συμπληρωματική εξέταση πιστοποίησης Β' επιπέδου»), με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν στη διάθεσή τους, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011.

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

Έρχεται το τέλος του OpenOffice ?

Σύμφωνα  με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο pcpro:
με τίτλο “The end of OpenOffice” η ORACLE , που το αγόρασε το 2009 , είναι πιθανό να το εγκαταλείψει ή να το διαθέτει με πληρωμή , για αυτό ξεκίνησε ήδη ένα νέο “OpenOffice” με την ονομασία LibreOffice το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ:

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

09/11/2010 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Δεκέμβριος 2010)

Στο πλαίσιο της Πράξης με το γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιμόρφωσης β' επιπέδου, θα ξεκινήσει σύντομα η περίοδος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου διάρκειας 96 ωρών, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης ή του προηγούμενου σχετικού έργου.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης.

ΠΗΓΗ: http://b-epipedo2.cti.gr/

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Νέες υπηρεσίες για ασφαλή πλοήγηση παιδιών στο ΙντερνετΤΡΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την ενηµέρωση των παιδιών και των οικογενειών τους σχετικά µε την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου αλλά και των κινητών τηλεφώνων ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο συνεργασίας του µε τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο ειδικός γραµµατέας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Μιχάλης Κοντογιάννης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων υπηρεσιών, που έχουν σκοπό να παρέχουν ενδελεχή ενηµέρωση για την ασφαλή πλοήγηση στο Ιντερνετ αλλά και να δέχονται καταγγελίες για ενδεχόµενες παρενοχλήσεις: 

n Η ιστοσελίδα της Δράσης Ενηµέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου www.saferinternet.gr παρέχει χρήσιµες πληροφορίες, ειδήσεις και συµβουλές σε σχέση µε την ορθή και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου κ.ά. από τα παιδιά και τους εφήβους. 

n Η Γραµµή Βοηθείας ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15, της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, προσφέρει υποστήριξη και συµβουλές από ειδικούς παιδοψυχολόγους για θέµατα που σχετίζονται µε τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

n Τέλος, στην ανοιχτή γραµµή καταγγελιών www.safeline.gr µπορεί κάποιος να απευθυνθεί για παράνοµο περιεχόµενο ή παράνοµη συµπεριφορά στο Διαδίκτυο. 

Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να συµµετάσχουν στην οµάδα διαρκούς εκπαίδευσης για την «ασφαλή και µε µέτρο χρήση του Διαδικτύου» καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή από 20 Νοεµβρίου έως 10 Δεκεµβρίου 2010. Η εκπαίδευση θα γίνει διά ζώσης και εξ αποστάσεως από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας και το Safer Ιnternet, ώστε τα µέλη της οµάδας να αποκτήσουν τη δυνατότητα στήριξης προγραµµάτων και δράσεων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

Κυβερνοσχολείο: δεν μας αξίζει;

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια έχει ανοίξει την πόρτα σε εντελώς διαφορετικές και καινοτόμες μορφές διδασκαλίας. Η ελληνική κυβέρνηση μελετά σοβαρά το θέμα. Ας δούμε τι γίνεται (και τι συζητιέται) στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην τάξη της Δήμητρας, καθηγήτριας σε γυμνάσιο, γίνεται αλαλούμ. «Μα, κυρία, είχατε πει ότι σήμερα θα κάναμε μια WebQuest!», διαμαρτύρεται ένας από τους μαθητές. Εκείνη ανάβει το διαδραστικό πίνακα και απαντά: «Γιάννη, κάτσε κάτω. Είπα να ανοίξετε τους υπολογιστές σας και να συνδεθείτε στο διαδίκτυο: θα γράψουμε τεστ».
Η εντολή, εκ πρώτης όψεως, φαντάζει παράλογη. Πώς θα αξιολογήσει τις γνώσεις των μαθητών της, αν μπορούν να σερφάρουν ελεύθερα στο διαδίκτυο; Και όμως, γίνεται. Αυτή η μέθοδος έχει ήδη δοκιμαστεί στα σχολεία της Δανίας και, αν εγκριθεί, οι Δανοί μαθητές θα μπορούν από το 2011 να εξετάζονται συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Η ιδέα είναι να κάνουν την έρευνα στο διαδίκτυο, για να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες, στις οποίες θα βασιστούν για να παρουσιάσουν μια πρωτότυπη εργασία. Για να σιγουρευτούν ότι οι μαθητές δε θα αντιγράψουν, οι καθηγητές θα πρέπει να ελέγχουν τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν οι μαθητές.
Ψηφιακοί μετανάστες 
Και, μια που φτάσαμε ως εκεί, γιατί να μην επιτρέπουμε και το chat, όπως κάνει ο Ενρίκε Ντανς, καθηγητής Συστημάτων Πληροφορικής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων IE Business School της Μαδρίτης. «Οι φοιτητές μου κάνουν τις εξετάσεις στον υπολογιστή και μετά στέλνουν το διαγώνισμα σε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην αρχή τους επέτρεπα να χρησιμοποιούν τα πάντα, εκτός από το chat. Τώρα όμως δε με πειράζει, στο κάτω-κάτω ένας τρίτος άνθρωπος είναι μια ακόμα πηγή πληροφοριών όπως οι άλλες».

Ας κοιτάξουμε την πραγματικότητα στα μάτια: ένα ψηφιακό χάσμα χωρίζει τους σημερινούς νέους από τις μεγαλύτερες γενιές, το οποίο, μέσα στη σχολική τάξη, γίνεται ιδιαίτερα αισθητό. Πολλοί από τους καθηγητές νιώθουν ψηφιακοί μετανάστες απέναντι στους μαθητές τους, που νιώθουν σαν το ψάρι στο νερό μέσα στον ψηφιακό κόσμο που αποτελεί την πατρίδα τους. Οι δάσκαλοι παρακολουθούν ανήμποροι κάποιες φορές την εισβολή υπερσύγχρονων συσκευών στην τάξη τους, ενώ στην καθημερινή διδακτική πραγματικότητα προβλέπονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και μετάδοσης γνώσεων. Πράγματι, η επανάσταση στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση δεν έχει φτάσει ακόμα.
Όταν ερωτάται ο Χουάν Μανουέλ Νούνιεθ, διευθυντής ΤΠΕ του Ομίλου SM της Μαδρίτης, τι πρέπει να περιμένουμε από το μέλλον, το πρόσωπό του φωτίζεται. «Δε φαντάζομαι μια φουτουριστική σχολική αίθουσα, αλλά μια νέα μορφή εκπαίδευσης βασισμένη στην υπερσύγχρονη τεχνολογία. Θα υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός διείσδυσης ανάμεσα στην επίσημη και στην ανεπίσημη παιδεία (αυτή δηλαδή που αποκτάται εκτός σχολείου), θα πολλαπλασιαστούν οι πηγές γνώσεων, θα υπάρχουν σύγχρονες συσκευές με τις οποίες ο μαθητής θα μπορεί να σερφάρει στον παγκόσμιο ιστό, να γράφει και να διαβάζει, και τέλος ο ρόλος του καθηγητή θα αλλάξει: από πομπός γνώσεων θα μετατραπεί σε μεσολαβητή στη διαδικασία απόκτησής τους. Και προφανώς, με όλα αυτά, αλλάζει και ο ρόλος του μαθητή».
Αντίο, κιμωλία: καλώς όρισες, σούπερ οθόνη
Η μετάδοση ξεκίνησε. Αντίο στους λεκέδες από κιμωλία στα δάχτυλα και στα ρούχα, από τότε που έφτασαν στις τάξεις οι εντυπωσιακοί ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες. Ένας προβολέας συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή προβάλλει εικόνες στην οθόνη, την οποία μπορεί κάποιος να χειριστεί μέσω ενός φορητού υπολογιστή, ενός υπολογιστή-ταμπλέτα ή απευθείας πάνω στην οθόνη (οθόνη αφής). Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι αμέτρητες και το μόνο όριο είναι το φάσμα της επινοητικότητας του καθηγητή. Παρέχει τη δυνατότητα προβολής γραφικών και βίντεο, πλοήγησης στο διαδίκτυο, χρήσης πολυμέσων, διαχείρισης εποπτικού υλικού διδασκαλίας, πλοήγησης σε έγγραφα, παρουσιάσεις και εικόνες, καθώς και δημιουργίας και αποστολής εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διάφορες μελέτες, όπως π.χ. αυτή της Αγγλίδας Τζούλι Κότζιλ, καθηγήτριας Παιδαγωγικής, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι νέοι, εξοικειωμένοι καθώς είναι με το υπερκείμενο (hypertext) και με τα διαδραστικά μέσα, συμμετέχουν περισσότερο στο μάθημα σε τάξεις που διαθέτουν διαδραστικό πίνακα. Επιπλέον, προωθεί τη συνεργασία και ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, ενώ παράλληλα ξυπνά και το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα των καθηγητών.

Η τυπική εικόνα που έχουμε για τη σχολική τάξη, με μολύβια και βιβλία πάνω στο θρανίο, θα αρχίσει σιγά-σιγά να αποτελεί παρελθόν. Οι μαθητές θα δουλεύουν με φορητούς υπολογιστές ή με υπολογιστές-ταμπλέτα και ο καθηγητής θα έχει πρόσβαση στις οθόνες όλων των μαθητών από το δικό του υπολογιστή. Υπάρχουν μάλιστα σχολεία που διαθέτουν υπηρεσία δανεισμού και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκτός από τις φορητές συσκευές πλοήγησης στο διαδίκτυο (ebook, netbook κ.λπ.) και τους πίνακες, διαπιστώνουμε ότι συνέχεια προσαρμόζονται όλο και περισσότερα προγράμματα (βιντεοπαιχνίδια, εικονικά περιβάλλοντα, κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια, διαδικτυακοί χώροι συζητήσεων και διακίνησης ιδεών – αλλιώς φόρουμ...) στον κόσμο της εκπαίδευσης, για να προλάβουν τις ανάγκες αυτής της ολοένα διευρυνόμενης αγοράς. Δεν υπάρχουν όμως μόνο καλά νέα για τους τεχνοαισιόδοξους: οι νέες τεχνολογίες δεν πρόκειται να φέρουν την επανάσταση στην εκπαίδευση, όσο συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται οι παλιές μέθοδοι διδασκαλίας.
Ακόμα περισσότερα γκάτζετς 
«Αν βρούμε τον τρόπο να ενσωματώσουμε το κινητό τηλέφωνο στη σχολική τάξη, θα κερδίσουμε το βάρος μας σε χρυσάφι!», λέει αστειευόμενος ο Νούνιεθ. Και προσθέτει: «Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αποστέλλονται δωρεάν SMS στους μαθητές που να περιέχουν εκπαιδευτικές προκλήσεις, όπως π.χ. αινίγματα ή δυσεπίλυτα προβλήματα. Άλλος τομέας που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτος είναι το podcast. Ξέρουμε ότι οι έφηβοι λατρεύουν το κινητό, το ΜΡ3 και τη βιντεοκονσόλα. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, ένα μυθιστόρημα που παραδινόταν σε συνέχειες μέσω SMS γνώρισε τεράστια επιτυχία στο εφηβικό κοινό. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στη σχολική πραγματικότητα αυτό που τους αρέσει και τους δραστηριοποιεί; Αν καταφέρει κανείς να τραβήξει την προσοχή τους, μπορεί να τους κάνει να ενδιαφερθούν για τη λογοτεχνία, τη φυσική ή ό,τι άλλο θελήσει».

Όσο για τον εκπαιδευτικό υπολογιστή του μέλλοντος, οι αισιόδοξοι οραματίζονται μια πολυχρηστική συσκευή που θα συγκεντρώνει τις λειτουργίες πολλών συσκευών σε μία: παιχνιδοσυσκευή, υπολογιστή, τηλέφωνο, επεξεργαστή εγγράφων, τηλεόραση μέσω διαδικτύου και που θα είναι συμβατή με συστήματα για ομαδική εργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι οι όποιες τεχνολογικές εφαρμογές θα πρέπει να προσαρμόζονται στο χωροχρονικό πλαίσιο μιας σχολικής ώρας. Ένα μάθημα διαρκεί 45 λεπτά, από τα οποία στις μέρες μας χάνονται 5 κατά την τοποθέτηση του προβολέα από τον καθηγητή, άλλα τόσα για να ανάψουν τους υπολογιστές τους οι μαθητές και ακόμα περισσότερα στο τέλος του μαθήματος, για να τα ξεμοντάρουν και να τα μαζέψουν. «Κανείς σήμερα δεν ανησυχεί μήπως το σχολικό βιβλίο παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα ή μήπως το κλειδί της τάξης δεν καταφέρει να ανοίξει την πόρτα. Έτσι και με τις νέες τεχνολογίες: όταν εξοικειωθούμε με τη χρήση τους στο σχολικό σύστημα, θα έρθει η στιγμή που θα ενσωματωθούν με φυσικό τρόπο στην καθημερινή ρουτίνα της τάξης», υποστηρίζει ο Νούνιεθ.
Τέλος τα σχολικά βιβλία;
Η μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε προϊόντα σχεδιασμένα εξαρχής για το σχολείο, αντί να του ζητάμε να υιοθετήσει όπως-όπως τεχνολογίες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες άλλων κλάδων. «Όταν σκέφτομαι το μέλλον, δε φαντάζομαι μια τάξη γεμάτη με υπολογιστές, αλλά περισσότερο μια αίθουσα της οποίας οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με οθόνες αφής που θα αποτελούν πύλες προς τη γνώση. Ή μια τάξη μουσικής, για παράδειγμα, που αντί για ένα δάσκαλο με ένα πεντάγραμμο, θα έχει ένα μεγάλο πιάνο στο πάτωμα. Ή μια αίθουσα καθηγητών με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με άλλο σχολικό κέντρο, για παράδειγμα. Δυστυχώς δε διαθέτουμε ακόμα τέτοιου είδους τεχνολογίες», σχολιάζει ο Νούνιεθ.
Ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους τραπέζια αφής όπου πολλά παιδιά μπορούν να σχεδιάζουν ταυτόχρονα με τα χέρια τους, να συμπληρώνουν τον περιοδικό πίνακα στοιχείων ή να λύνουν μαθηματικά προβλήματα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε ειδικά για την εκπαίδευση. «Ο διαδραστικός πίνακας γνωρίζει επιτυχία. Γιατί;», αναρωτιέται ο Νούνιεθ. «Γιατί δεν είναι τίποτε άλλο από ένας κλασικός σχολικός πίνακας, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί και τεχνολογικές εφαρμογές. Τα ηλεκτρονικά βιβλία, αντίθετα, δεν έχουν ακόμα βρει τη θέση τους στην τάξη, γιατί δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί μια οθόνη υπολογιστή που να έχει ανάλογες ιδιότητες με ένα βιβλίο: να μη σπάει όταν πέφτει, να μυρίζει, να επιτρέπει να σημειώνει κανείς πάνω του...».

Πράγματι, το ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί αντικείμενο έντονων θεωρητικών διαξιφισμών μεταξύ των ειδικών στην τεχνολογία, των εκδοτών και των αναγνωστών. Ήδη από το 1913, ο Έντισον διακήρυττε ότι «σύντομα τα βιβλία στα σχολεία θα θεωρούνται ξεπερασμένα. Όλοι οι κλάδοι της γνώσης μπορούν να διδαχθούν μέσω ταινιών. Το σχολικό σύστημά μας θα αλλάξει ριζικά μέσα στα επόμενα 10 χρόνια». Αποδείχτηκε ότι είχε άδικο. Όπως υποστηρίζει ο Αουγκούστο Ιμπάνιεθ, που υπήρξε συντονιστής Νέων Τεχνολογιών εφαρμοσμένων στην Εκπαίδευση για τον Όμιλο SM και σήμερα είναι ο διευθυντής εκδόσεων του ίδιου ομίλου, «ο θάνατος του σχολικού βιβλίου είναι ένας μύθος των τεχνοφίλων». Η εμπειρία και η αίσθηση που αφήνει η ανάγνωση ενός συμβατικού βιβλίου είναι πιο ευχάριστη από αυτήν ενός ηλεκτρονικού, και οι μαθητές εξακολουθούν να προτιμούν τα έντυπα από τα ψηφιακά μέσα. Ακόμα κι έτσι όμως, η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση δε θα αργήσει. Η εταιρεία Amazon έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με πανεπιστήμια των ΗΠΑ, για να δοκιμάσει την καινούρια της συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων Kindle, ενώ έχουν εμφανιστεί πρωτοβουλίες όπως το CourseSmart, μια κοινοπραξία εκδοτικών οίκων που θα προσφέρουν τα ψηφιακά βιβλία τους στο 50% της τιμής των εντύπων.
Εξατομικευμένες λύσεις
Οι ειδικοί σε σχολικά βιβλία υποστηρίζουν ότι το μέλλον βρίσκεται στην προσαρμοστικότητα των βιβλίων. «Για παράδειγμα, αν το ψηφιακό βιβλίο μου περιέχει ένα βίντεο σχετικό με τις μέλισσες, αλλά οι μαθητές διαθέτουν ένα άλλο από την εκπαιδευτική εκδρομή που έκαναν στα μελίσσια, μπορώ να χρησιμοποιήσω εκείνο των μαθητών», εξηγεί ο Νούνιεθ. Τι γίνεται όμως με τους διδάσκοντες; Είναι διατεθειμένοι να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και να ανταποκριθούν στην πρόκληση; «Το σχολείο ως σύστημα είναι σε γενικές γραμμές δυσκίνητο και απρόθυμο απέναντι σε κάθε αλλαγή», τονίζει ο Ιμπάνιεθ, και φέρνει ως παράδειγμα την Εξτρεμαδούρα, μια φτωχή σχετικά περιοχή της νότιας Ισπανίας, που όμως έχει καταφέρει με επιδοτήσεις να «είναι μια από τις περιοχές της Ευρώπης με τους περισσότερους σχολικούς υπολογιστές ανά αίθουσα, αφού αναλογούν 2,9 μαθητές ανά υπολογιστή, όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 9. Ωστόσο, ενώ διαθέτουν την υποδομή, οι καθηγητές τη χρησιμοποιούν ελάχιστα. Πραγματοποιήθηκε μια τεράστια επένδυση σε νέες τεχνολογίες, χωρίς να ασχοληθεί κανείς με την αλλαγή της νοοτροπίας των καθηγητών». Πράγματι, το 2006, μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλυψε ότι οι Ισπανοί καθηγητές είναι οι πιο τεχνοσκεπτικιστές της Ευρώπης: το 52,3% δε βλέπει οφέλη από τη χρήση των υπολογιστών στη σχολική αίθουσα. Περιέργως, στη Φινλανδία, που είναι πρωτοπόρος διεθνώς σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, το 26,9% των διδασκόντων επίσης δε βλέπει πλεονεκτήματα στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Τι λένε όμως οι ειδικοί; Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την απόδοση των μαθητών, αλλά αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι οι καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι σίγουρα αυξάνουν τη διάθεση για συμμετοχή και κατά συνέπεια και την ομαλή ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολικό σύστημα. «Ένα από τα εγγενή προβλήματα της εκπαίδευσης είναι να λάβει υπόψη και να προσαρμοστεί στη διαφορετικότητα των μαθητών», εξηγεί ο Ιμπάνιεθ. «Ο Η/Υ παρέχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί ο κάθε μαθητής, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες του καθενός: για παράδειγμα, την ώρα που οι πιο αδύναμοι κάνουν επανάληψη με ασκήσεις ή διαδραστικά παιχνίδια, οι πιο προχωρημένοι μπορούν να διεξάγουν WebQuests: έρευνες στο διαδίκτυο, καθοδηγούμενοι από τον καθηγητή ή το ανάλογο πρόγραμμα.

Μαθήματα σε podcast 
Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως έχει απογειωθεί με τη διαδικτυακή επικοινωνία. Οι αποστάσεις έχουν μικρύνει από τότε που άρχισαν να ξεπετάγονται σαν μανιτάρια, το ένα μετά το άλλο, τα «εικονικά πανεπιστήμια», που προσφέρουν σε φοιτητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο, όπου και αν βρίσκονται. Για τον Ντανς, ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα μοναδικό εργαλείο. «Εγώ αξιολογώ τους φοιτητές μου από τις επεμβάσεις τους και τη συνεισφορά τους στο μάθημα, αλλά ο διδακτικός χρόνος στο αμφιθέατρο δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι περιορισμένος. Αν όμως ένας φοιτητής μού θέσει μια ερώτηση μέσω διαδικτύου, εγώ τη στέλνω στο φόρουμ για να ξεκινήσει μια κουβέντα, επισυνάπτοντας στην απάντησή μου άρθρα, εικόνες, παραδείγματα και άλλες αφορμές για περαιτέρω συζήτηση. Πρόκειται για ένα είδος διαλόγου ανώτερης εκπαιδευτικής αξίας από αυτόν που προσφέρει η τάξη, που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να περιορίζεται μόνο στις δραστηριότητες στις οποίες η παρουσία των φοιτητών είναι ζωτικής σημασίας». Οι υπέρμαχοι της νέας εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι ο διδάσκων ως κεντρική πηγή πληροφοριών σύντομα θα αποτελεί παρελθόν. Ο δάσκαλος του μέλλοντος θα λειτουργεί ως κομβικός παράγοντας στο πλαίσιο ενός σύνθετου εκπαιδευτικού δικτύου. Ο Ντανς εξηγεί ότι οι ενήλικοι μαθητές του «πολλές φορές έχουν εμπειρίες που εγώ ο ίδιος δεν έχω ή, πάλι, μπορεί να έχουν βρει στο διαδίκτυο πληροφορίες που δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου. Σιγά-σιγά θα περάσουμε από τον καθηγητή-πομπό σε μια αντίληψη της εκπαίδευσης ως αμφίδρομης διαδικασίας, κατά την οποία ο διδάσκων απορροφά τις συνεισφορές των μαθητών και λειτουργεί ως φίλτρο στην προσπάθεια να συγκρατήσουν μόνο τις σημαντικές πληροφορίες». Άλλοι, πιο ριζοσπαστικοί, προβλέπουν το τέλος της σχολικής τάξης. Ο Ντέιβιντ Γουίλι, καθηγητής Ψυχολογίας και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπρίγκαμ Γιανγκ παρουσιάστηκε πριν από μερικούς μήνες μπροστά σε ένα σωρό πανεπιστημιακές αρχές και τους πέταξε κυριολεκτικά στα μούτρα: «Τα ιδρύματά σας δε θα έχουν καμία αξία το 2020». Ο Γουίλι πιστεύει και προωθεί την ελεύθερη και καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, μέσω κυβερνοπαραδόσεων, που θα μπορεί ο καθένας να κατεβάσει δωρεάν από το διαδίκτυο. Όπως υποστηρίζει, στο παρελθόν τα εκπαιδευτικά κέντρα αποτελούσαν αποκλειστικές πύλες πρόσβασης στη γνώση, αλλά στις μέρες μας αυτή απελευθερώνεται όλο και περισσότερο. Και αν τα πανεπιστήμια δεν το λάβουν υπόψη και δεν προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, δε θα έχουν πια λόγο ύπαρξής: θα πεθάνουν.